Kirman-yezd-hormozqan-Türk

Sunday, January 06, 2008


کنسرت موسیقی آذربایجانی با اجرای گروه “آذربایجان” در دانشگاه شهید باهنر کرمانکنسرت موسیقی آذربایجانی با اجرای گروه “ آذربایجان ” در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد . این کنسرت که در روز دوشنبه 3 دی ماه در تالار وحدت دانشگاه برگزار گردید ، با استقبال چشم گیر دانشجویان همراه بود به طوری که بیش از 500 نفر در آن شرکت کرده بودند . با توجه به تعداد کم دانشجویان تورک در دانشگاه شهید باهنر کرمان حضور این تعداد دانشجو نشان از علاقه وافر این دانشجویان به آذربایجان و فرهنگ اصیل و ملی آن دارد . این برنامه توسط کمیته ادبی استاد شهریار این دانشگاه ترتیب داده شده بود . درپایان با اهدای لوح یادبود از استاد دمیرچی قدردانی شد .

http://ustadshahryar.blogfa.com/آذربایجان اویرنجی حرکاتی

Home [Powered by Blogger]