Kirman-yezd-hormozqan-Türk

Tuesday, October 30, 2007

فتح بزرگترین قله ایران مرکزی به مناسبت سالگرد نهضت سبز آزربایجان

دانشجویان تورک دانشگاه یزد در اقدامی به یاد ماندنی در هفته اول تیر ماه به قله ۴۰۵۰ متری شیر کوه یزد صعود کردند.

در این صعود کوهنوردانی متشکل از تورکان (آزربایجانی- قشقایی-و تورک سونقر کرمانشاهی ) حضور داشتند . در این صعود دانشجویان تورک دانشگاه یزد در طی مباحثی با مسایل روز دنیای تورک آشنا شدند . این دانشجویان با نشاندادن نماد بوزقورد همبستگی خود را با تورکان آزربایجان نشان دادند.

یاشاسین شرفلی تورک میللتیم


Home [Powered by Blogger]